Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft

Bygg, eiendoms- og anleggsektoren står i dag for 15% av norske klimagassutslipp. På verdensbasis står denne sektoren for 40% av all ressursbruk innen materialer og energi. Tor Entreprenør har derfor valgt å ta en proaktiv rolle i arbeidet med miljø og bærekraft. Vi ønsker å være en leverandør som gjennomfører bygg- og anleggsprosjekter med fokus på kvalitet, bærekraft og miljø – både på kort og lang sikt.

Tor Entreprenør er Miljøfyrtårn-sertifisert. Gjennom miljøfyrtårnordningen har vi tilgang på kompetanse og verktøy for at vi skal kunne jobbe konkret med bærekraft innenfor arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Målene for sertifiseringen er å:

  • Redusere klimautslipp fra både kjøretøy og avfall.
  • Øke ombruken og minimere avfallet.
  • Fremme innkjøp av mer klima- og miljøvennlige materialer, produkter og løsninger.
  • Beskytte naturmangfoldet, blant annet ved å begrense spredningen av skadelige, fremmede organismer, samt unngå unødvendige naturinngrep.
  • Være forberedt på endringer som følge av klima- og naturendringer eller nødvendige tiltak.
  • Ta vare på ansattes helse, blant annet gjennom økt kunnskap om helsefarlige stoffer.

Vi skal jobbe langsiktig og systematisk for å bidra til en grønn fremtid, og samtidig bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Gjennom miljøsertifisering kan vår bedrift knyttes til 4 hovedmål i FNs sine bærekraftsmål.

7: Ren energi til alle, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon og 13: Stoppe klimaendringene.

Vi skal gi råd overfor våre kunder i forhold til bruk av klima og miljøvennlige produkter, herunder også gjenbruk, hvis mulig.

Underentreprenører og leverandører som lever varer og tjenester til oss skal til enhver tid følge de krav som stilles fra oss i det enkelte prosjekt/innkjøp.

Vi oppfordrer våre underentreprenører og leverandører til å være miljøsertifisert.

Har du tilbakemelding eller innspill på hvordan vi kan forbedre vårt arbeid innen miljø og bærekraft, send oss en e-post til tilbakemelding@tor.no

Ønsker du mer informasjon om Miljøfyrtårn og/eller hvordan din bedrift kan bli sertifisert,

se: www.miljofyrtarn.no

Vår Miljøfyrtårn-rapport finner du ved å klikke her: Miljøfyrtårn-rapport