Title Image

Betanien Hospital

I 2011 startet Tor Entreprenør AS rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og etablering av nybygg.