Title Image

Ny trafostasjon i Brevik

Ny Trafostasjonen ved Lede sitt eksisterende anlegg i Brevik skal forsyne det nye karbonfangstanlegget på Norcem i Brevik.

Kunde

Lede

Ny trafostasjon i Brevik

Ny Trafostasjonen ved Lede sitt eksisterende anlegg i Brevik skal forsyne det nye karbonfangstanlegget på Norcem i Brevik.

Tor Entreprenør har tidligere bygget flere trafostasjoner for Lede og gjennom disse anleggene opparbeidet en solid kunnskap om denne typen byggverk. Arbeidet besto også av etablering av ekstra fundamenter i eksisterende mastepark.

Bygget ble overlevert til elektromekaniske installasjoner i januar 2023, prosjektet avsluttes ble avsluttet i november 2023

Byggeår
2021-2023

Areal
735 kvm

Prosjekttype
Kraftanlegg

Entrepriseform
Totalentreprise

Benjamin Torvund
Prosjektleder/prosjekteringsleder
919 17 880benjamin@tor-entreprenor.no
Henrik Wold
Formann
951 48 794henrik@tor-entreprenor.no