Title Image

Kaalstad Eiendom

For Kaalstad Eiendom skal bygge et nytt kontor og lagerbygg med tilhørende utomhusareal på Vallermyrene i Porsgrunn. Eiendommen skal benyttes av RENTA som driver med utleie av maskiner og utstyr.