Title Image

Norcem, nytt bryter og trafobygg

Bygging av nytt bryter og trafobygg

Kunde

Norcem

Norcem, nytt bryter og trafobygg til karbonfangstanlegget på Norcem

Bygget er en del av karbonfangstanlegget på Norcem i Brevik.

Petter Eilevstjønn
Anleggsleder
950 51 883pe@tor-entreprenor.no