Title Image

Kontrollstasjon, Statens Vegvesen

Ny kontrollstasjon for Statens Vegvesen like ved nye E18 på Langangen.

Kontrollstasjon for Statens Vegvesen

Dagens kontollstasjon på Lanner i Porsgrunn er revet ifbm bygging av ny E18. Ny kontrollstasjon etableres på Grenlandsporten næringspark.
Kontrollstasjon består av kontrollhall med spesialprodusert inspeksjonsgrav med tilhørende teknisk utstyr. Kontordel for 10 ansatte, samt vekt med ny teknologi med 4 vektplater og internkoordinering av vektene.
Arealet på overbygg vekt, kontor og kontrollhall er på ca 950m2
Uteområdet er en viktig del av kontollstasjonen. Området som etableres utvendig er på ca 12.000m2. Det er lagt permeable beleggningsstein, som gjør at overvann fordeles i eksisterende steinfylling.
Det jobbes med energiløsninger for å sikre at bygget blir selvforsynt med energi. Alle forhold er ikke avklart, men det jobbes for å få til en løsning som gjør den nye kontrollstasjonen til et + hus hvor bygget genererer mer energi enn det bruker.

Byggeår
2022-2023

Areal
950 kvm

Prosjekttype
Offentlig bygg og anlegg

Entrepriseform
Totalentreprise i samspill med byggherre

David Kristiansen
Prosjektleder
415 63 422david@tor.no
Lars Kokkersvold
Formann
911 90 658lars@tor.no