Title Image

Østre Porsgrunn Kirke

Østre Porsgrunn kirke brant ned til grunnen i 2011. Den gamle kirken er erstattet av en ny og moderne kirke