Title Image

Skagerak Energi

Bygget ligger i Porsgrunn sentrum, Floodeløkka. Bygget bestå av 4 bygg som bindes sammen med glassgårder.