Title Image

Solum Transformatorstasjon

Prosjektet ble igangsatt ifbm et større og sikrere strømforsyningsbehov for jernbaneverkets nye strekning fra Porsgrunn til Larvik.