Title Image

Tørdal Transformatorstasjon

Nye Tørdal trafostasjon er en digital transformatorstasjon og den første i Norge som tar i bruk denne teknologien.