Tor Entreprenør AS har både erfaring, styrke og kompetanse til å påta seg store og komplekse oppdrag, og skal være en naturlig samarbeidspartner for både private og offentlige byggherrer. Som entreprenør utfører vi oppdrag innen anlegg, nybygg og rehabilitering. Vår virksomhet er hovedsakelig beskjeftiget i Telemark og Vestfold, vi er 40 ansatte og vårt hovedkontor ligger på Rødmyr i Skien. Se våre referanser Lundhs Bygg Fasade

Våre tjenester

Tor Entreprenør har bred erfaring og kompetanse innfor bygg og anlegg, vi utfører oppdrag innenfor alle typer entrepriseformer. Vi ønsker å jobbe i samspill og nært med våre kunder fra A til Å i prosjektet, dette mener vi gir en positiv effekt for begge parter og det ferdige prosjektet.

Se nærmere på våre bygg- og anleggsprosjekter.

Bygg

Vi utfører alle typer byggeprosjekter. Oppdragene omfatter blant annet kjøpesenter, skoler, sykehjem, barnehager, kontorbygg, kirker og kulturbygg, boliger og rehabilitering.

Anlegg

Vi utfører anleggsprosjekter innenfor områdene kaier, dammer og damluker, kulverter, trafostasjoner, mindre bruer, høydebasseng, industriprosjekter og lignende.

Våre prosjekter

I over 25 år har vi påtatt oss både små og store bygg- og anleggsprosjekter i Telemark. I kartet finner du et utvalg av prosjektene vi har ferdigstilt, har under arbeid og som vi er i planleggingsfasen av.

Under arbeid
Planlagte
Ferdigstilt

Autostrada Lyngbakken

Nytt verksted og klargjøringshall for Autostrada på Lyngbakken.

Status: Under arbeid

Kunde: Autostrada AS

Adresse: Lyngbakkvegen 1, 3736 Skien

Gå til Autostrada Lyngbakken

Floodmyrvegen 26 – Trinn 1

Status: Ferdigstilt

Kunde: Laugstol Brug AS

Adresse: Floodmyrvegen 26, 3946 Porsgrunn

Gå til Floodmyrvegen 26 – Trinn 1

Floodmyrvegen 26 – Trinn 2

Ombygging og rehabilitering av Floodmyrvegen 26

Status: Under arbeid

Kunde: Laugstol Brug AS

Adresse: Floodmyrvegen 26 3946 Porsgrunn

Gå til Floodmyrvegen 26 – Trinn 2

Kverndalen Bo- og dagsenter

Nytt Bo- og dagsenter (sykehjem 14.300 m²)

Status: Under arbeid

Kunde: Skien Kommune

Adresse: Kongensgate 27, 3717 Skien

Gå til Kverndalen Bo- og dagsenter

Støttemurer Gulsetvegen

Støttemurer

Status: Under arbeid

Kunde: GS Maskin

Adresse: Gulsetvegen 2, 3718 Skien

Gå til Støttemurer Gulsetvegen

Hagebyveien 33

Rehabilitering og ombygging av Hagebyveien 33

Status: Under arbeid

Kunde: G Coward Grubbe Terrasse AS

Adresse: Hagebyveien 33, 3734 Skien

Gå til Hagebyveien 33

Kirke på Skauen

Nytt kirkebygg

Status: Under arbeid

Kunde: Det evangelisklutherske kirkesamfunn

Adresse: Jon alvssongate 14, 3746 Skien

Gå til Kirke på Skauen

Kroken Barnehage

Ny barnehage

Status: Under arbeid

Kunde: Drangedal Kommune

Adresse: Skulebakken 12, 3760 Neslandsvatn

Gå til Kroken Barnehage

Søndre dampskipskai Langesund

Søndre dampskipskai ligger i sentrum av Langesund. Den har en gammel historie hvor den er bygget om flere ganger, men hadde etterhvert blitt i svært dårlig forfatning.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Grenland Havn IKS

Adresse: Torget 2A, 3970 Langesund

Gå til Søndre dampskipskai Langesund

Tørdal Transformatorstasjon

Nye Tørdal trafostasjon er en digital transformatorstasjon og den første i Norge som tar i bruk denne teknologien.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Skagerak Energi

Adresse: Kleppeveien 313, 3753 Tørdal

Gå til Tørdal Transformatorstasjon

Solum Transformatorstasjon

Prosjektet ble igangsatt ifbm et større og sikrere strømforsyningsbehov for jernbaneverkets nye strekning fra Porsgrunn til Larvik.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Skagerak Energi

Adresse: Solumveien 654, 3268 Larvik

Gå til Solum Transformatorstasjon

Tårnbrygga på Jomfruland

Tårnbrygga ble etablert i 1852 i forbindelse med fyrdriften på Jomfruland fyr. Brygga er nå mye brukt av befolkning på øya samt turister.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Kystverket

Adresse: Tårnbryggeveien, 3781 Jomfruland

Gå til Tårnbrygga på Jomfruland

Brevik oppvekstsenter

Brevik oppvekstsenter ligger i Porsgrunn kommune og består av barneskole, barnehage og flerbrukshall.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Porsgrunn kommune

Adresse: Chrystiesgate 11, 3950 Brevik

Gå til Brevik oppvekstsenter

Langesund Havneterminal

I forbindelse med Fjordline sitt nye ferjeanløp i Langesund skulle det bygges ny kai og ferjerampe ved Grenland Havn sin havneterminal. Tor Entreprenør ble etter anbudskonkurranse valgt som utførende entreprenør.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Grenland Havn

Adresse: Kongshavn 8, 3970 Langesund

Gå til Langesund Havneterminal

Down Town kjøpesenter

Down Town Kjøpesenter ligger langs elven sør for Porsgrunn sentrum. Kjøpesenteret åpnet første gang i 1988.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Citycon AS

Adresse: Kulltangveien 70, 3921 Porsgrunn

Gå til Down Town kjøpesenter

Notodden bok og blueshus

Bygget rommer kulturskole, bibliotek, kino, lydstudio, bluesmuseum, livescene, kafé og administrasjon

Status: Ferdigstilt

Kunde: Notodden kommune

Adresse: Storgata 1, 3674 Notodden

Gå til Notodden bok og blueshus

Kalksteinslager i Brevik

Da Norcem skulle etablere et nytt kalksteinlager ble Tor Entreprenør valgt som utførende entreprenør.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Norcem AS

Adresse: Ørviktangen, 3950 Brevik

Gå til Kalksteinslager i Brevik

Herkulesbrua

Herkulesbrua i Skien ble overlevert sensommeren 2010.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Sektor Eiendomsutvikling AS

Adresse: Birgittes gate , 3730 Skien

Gå til Herkulesbrua

Herkules Handelspark

Herkules Handelspark ligger i Skien og har vokst seg til å bli et av de største kjøpesentrene i vår region, med sine 111 butikker og 50 000 m² utleie areal.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Sektor Eiendomsutvikling AS

Adresse: Ulefossveien 32 , 3730 Skien

Gå til Herkules Handelspark

Farris Dam

Farris Dam ligger nederst i Siljanvassdraget og fungerer som reguleringsmagasin for Fritzøe kraftverk.

Status:

Kunde: Fritzøe Skoger

Adresse: Vassvikveien 2, 3268 Larvik

Gå til Farris Dam

Betanien Hospital

I 2011 startet Tor Entreprenør AS rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og etablering av nybygg.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Betanien Hospital

Adresse: Bjørnstjerne Bjørnsons gate 6, 3722 Skien

Gå til Betanien Hospital

Porsche Center

Et topp moderne bilanlegg for bilmerkene Porsche og Volvo.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Vallermyrvegen 36 AS

Adresse: Vallermyrvegen 36, 3917 Porsgrunn

Gå til Porsche Center

Østre Porsgrunn Kirke

Østre Porsgrunn kirke brant ned til grunnen i 2011. Den gamle kirken er erstattet av en ny og moderne kirke

Status: Ferdigstilt

Kunde: Porsgrunn kirkelige fellesråd

Adresse: Kirkebakken 26, 3921 Porsgrunn

Gå til Østre Porsgrunn Kirke

Skagerak Energi

Bygget ligger i Porsgrunn sentrum, Floodeløkka. Bygget bestå av 4 bygg som bindes sammen med glassgårder.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Floodeløkka 1 KS/ Pareto Business Management AS

Adresse: Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn

Gå til Skagerak Energi

Hovedkontor Lundhs

Lundhs nye hovedkontor ligger ved sjøen på Torstrand i Larvik. Bygget består av 3 etasjer og full parkeringskjeller.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Lundhs AS

Adresse: Kanalgata 59, 3263 Larvik

Gå til Hovedkontor Lundhs

Bølgen kulturhus

2009 ferdigstilte vi Bølgen kulturhus i Larvik. Bygget er plassert med panoramautsikt til Larviksfjorden.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Larvik kommune

Adresse: Feyers gate 7, 3255 Larvik

Gå til Bølgen kulturhus

Bohus Down Town

Forretningsbygg som inngår som et av flere bygg ved kjøpesenteret Down Town.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Citycon AS

Adresse: Kulltangvegen 53, 3921 Porsgrunn

Gå til Bohus Down Town

Godkjenninger

Lokal sponsor

Tor Entreprenør har over flere år gitt meg muligheten til å kjempe mot verdens beste skiløpere og være et forbilde for de unge lovende. I tillegg til å støtte meg på veien, støtter de den lokale ungdomsidretten i stor grad.

Mikael Gunnulfsen