Tor Entreprenør AS har både erfaring, styrke og kompetanse til å påta seg store og komplekse oppdrag, og skal være en naturlig samarbeidspartner for både private og offentlige byggherrer.

Som entreprenør utfører vi oppdrag innen anlegg, nybygg og rehabilitering. Vår virksomhet er hovedsakelig beskjeftiget i Telemark og Vestfold, vi er 40 ansatte og vårt hovedkontor ligger på Rødmyr i Skien.

Våre tjenester

Tor Entreprenør har bred erfaring og kompetanse innfor bygg og anlegg, vi utfører oppdrag innenfor alle typer entrepriseformer. Vi ønsker å jobbe i samspill og nært med våre kunder fra A til Å i prosjektet, dette mener vi gir en positiv effekt for begge parter og det ferdige prosjektet.

Se nærmere på våre bygg- og anleggsprosjekter.

Bygg

Vi utfører alle typer byggeprosjekter. Oppdragene omfatter blant annet kjøpesenter, skoler, sykehjem, barnehager, kontorbygg, kirker og kulturbygg, boliger og rehabilitering.

Anlegg

Vi utfører anleggsprosjekter innenfor områdene kaier, dammer og damluker, kulverter, trafostasjoner, mindre bruer, høydebasseng, industriprosjekter og lignende.

Våre prosjekter

I over 25 år har vi påtatt oss både små og store bygg- og anleggsprosjekter i Telemark. I kartet finner du et utvalg av prosjektene vi har ferdigstilt, har under arbeid og som vi er i planleggingsfasen av.

Under arbeid
Planlagte
Ferdigstilt

Kaalstad Eiendom

For Kaalstad Eiendom skal bygge et nytt kontor og lagerbygg med tilhørende utomhusareal på Vallermyrene i Porsgrunn. Eiendommen skal benyttes av RENTA som driver med utleie av maskiner og utstyr.

Status: Under arbeid

Kunde: Kaalstad Eiendom

Adresse: Vallemyrvegen 147, 3946 Porsgrunn

Gå til Kaalstad Eiendom

Skien kommune – Lokaler Stevneplassen, Skien

For Skien kommune bygger vi nye lokaler for MATS som er et dagtilbud for mennesker psykisk utviklingshemming. Lokalene skal også brukes av BES, som står for Bistand Etter Skoletid, og Voksenopplæringen. Bygget er definert som helse-/omsorgsinstitusjon.

Status: Under arbeid

Kunde: Skien kommune

Adresse: Odins gate 29, Skien

Gå til Skien kommune – Lokaler Stevneplassen, Skien

Sorteringshall Bjorstaddalen avfallsanlegg

For Bjorstaddalen avfallsanlegg bygger vi ny sorteringshall på 3000m2

Status: Under arbeid

Kunde: Bjorstaddalen Næring AS

Adresse: Kilebygdvegen 96, 3739 Skien

Gå til Sorteringshall Bjorstaddalen avfallsanlegg

Høydebasseng Grenlandsporten Næringspark

Nytt høydebasseng på Grenlandsporten Næringspark i Langangen

Status: Ferdigstilt

Kunde: Porsgrunn kommune

Adresse: Grenlandsporten næringspark, Langangen i Porsgrunn kommune

Gå til Høydebasseng Grenlandsporten Næringspark

Vistin Pharma – Nytt helautomatisk lager

Nytt helautomatisk lager for Vistin Pharma

Status: Ferdigstilt

Kunde: Vistin Pharma

Adresse: Fikkjebakke, Stuttlidalen 4, 3766 Sannidal

Gå til Vistin Pharma – Nytt helautomatisk lager

Tesla Porsgrunn

Tor entreprenør bygger nytt bilanlegg på Enger industriområde i Porsgrunn for Relog, med Tesla som leietaker.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Relog AS

Adresse: Vallemyrvegen 147, 3946 Porsgrunn

Gå til Tesla Porsgrunn

Meny Klosterfoss

Tor entreprenør har bygd ny meny og moderne butikk på Klosterfoss, rett ved Herkules kjøpesenter.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Citycon

Adresse: Ulefossveien 32 , 3730 Skien

Gå til Meny Klosterfoss

Medisinsk senter, Down Town

Nytt medisinsk senter i 5 etg på Down town kjøpesenter

Status: Under arbeid

Kunde: Citycon

Adresse: Kulltangvegen 70, Porsgrunn, Norge

Gå til Medisinsk senter, Down Town

Kontrollstasjon, Statens Vegvesen

Ny kontrollstasjon for Statens Vegvesen like ved nye E18 på Langangen.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Grenlandsporten AS

Adresse: Grenlandsporten, 3947 Langangen

Gå til Kontrollstasjon, Statens Vegvesen

Verksted Autostrada Lyngbakken.

Nytt verksted, klargjøringshall, vaskehaller og EU-linje på Autostrada Lyngbakken.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Autostrada

Adresse: Lyngbakkvegen 1, 3736 Skien

Gå til Verksted Autostrada Lyngbakken.

Hovedkontor for Laugstol Brug AS

Laugstols nye hovedkvarter ligger sentralt til på Enger industriområde i Porsgrunn ikke langt fra E18.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Laugstol Brug AS

Adresse: Floodmyrvegen 26, 3946 Porsgrunn

Gå til Hovedkontor for Laugstol Brug AS

Ny trafostasjon i Brevik

Ny Trafostasjonen ved Lede sitt eksisterende anlegg i Brevik skal forsyne det nye karbonfangstanlegget på Norcem i Brevik.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Lede

Adresse: Kraftvegen 5, 3950 Brevik

Gå til Ny trafostasjon i Brevik

Norcem, nytt bryter- og trafobygg

Norcem CCS, nytt bryter- og trafobygg

Status: Ferdigstilt

Kunde: Norcem

Adresse: Setrevegen 2, 3950 Brevik

Gå til Norcem, nytt bryter- og trafobygg

Norcem Brevik, karbonfangsanlegg

I forbindelse med karbonfangstanlegget ved Norcem i Brevik har Tor Entreprenør utført grunn, fundamentering og betongarbeider for nytt fellesbygg som skal bygges i 2024. Bunnplate ble etablert på et tidlig tidspunkt for å benyttes til riggområde i forbindelse med mekaniske installasjoner til karbonfangsanlegget.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Norcem

Adresse: Setrevegen 2, 3950 Brevik

Gå til Norcem Brevik, karbonfangsanlegg

Kroken Barnehage

Nye Kroken Barnehage i Drangedal kommune

Status: Ferdigstilt

Kunde: Drangedal Kommune

Adresse: Skulebakken 10, 3760 Neslandsvatn

Gå til Kroken Barnehage

Rådhusgata 5

Nye moderne kontorlokaler i Rådhusgata 5 i Porsgrunn

Status: Ferdigstilt

Kunde: Pareto Business Management AS

Adresse: Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn

Gå til Rådhusgata 5

Støttemurer Gulsetvegen

Støttemurer Gulsetvegen.

Status: Ferdigstilt

Kunde: GS Maskin

Adresse: Gulsetvegen, 3718 Skien

Gå til Støttemurer Gulsetvegen

Hagebyveien 33

Ombygging og restauring av Hagebyveien 33.

Status: Ferdigstilt

Kunde: G Coward

Adresse: Hagebyveien 33, 3734 Skien

Gå til Hagebyveien 33

Kirken på Skauen

Nytt kirkebygg på Skauen for DELK.

Status: Ferdigstilt

Kunde: DELK (Det evangeliske lutherske kirkesamfunn)

Adresse: Skauenvegen 17B, 3746 Skien

Gå til Kirken på Skauen

Kverndalen Bo- og dagsenter

Nytt Bo- og dagsenter (sykehjem 14.300 m²)

Status: Ferdigstilt

Kunde: Skien Kommune

Adresse: Kongens gate 27, 3717 skien

Gå til Kverndalen Bo- og dagsenter

Søndre dampskipskai Langesund

Søndre dampskipskai ligger i sentrum av Langesund. Den har en gammel historie hvor den er bygget om flere ganger, men hadde etterhvert blitt i svært dårlig forfatning.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Grenland Havn IKS

Adresse: Torget 2A, 3970 Langesund

Gå til Søndre dampskipskai Langesund

Tørdal Transformatorstasjon

Nye Tørdal trafostasjon er en digital transformatorstasjon og den første i Norge som tar i bruk denne teknologien.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Skagerak Energi

Adresse: Kleppeveien 313, 3753 Tørdal

Gå til Tørdal Transformatorstasjon

Solum Transformatorstasjon

Prosjektet ble igangsatt ifbm et større og sikrere strømforsyningsbehov for jernbaneverkets nye strekning fra Porsgrunn til Larvik.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Skagerak Energi

Adresse: Solumveien 654, 3268 Larvik

Gå til Solum Transformatorstasjon

Tårnbrygga på Jomfruland

Tårnbrygga ble etablert i 1852 i forbindelse med fyrdriften på Jomfruland fyr. Brygga er nå mye brukt av befolkning på øya samt turister.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Kystverket

Adresse: Tårnbryggeveien, 3781 Jomfruland

Gå til Tårnbrygga på Jomfruland

Brevik oppvekstsenter

Brevik oppvekstsenter ligger i Porsgrunn kommune og består av barneskole, barnehage og flerbrukshall.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Porsgrunn kommune

Adresse: Chrystiesgate 11, 3950 Brevik

Gå til Brevik oppvekstsenter

Langesund Havneterminal

I forbindelse med Fjordline sitt nye ferjeanløp i Langesund skulle det bygges ny kai og ferjerampe ved Grenland Havn sin havneterminal. Tor Entreprenør ble etter anbudskonkurranse valgt som utførende entreprenør.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Grenland Havn

Adresse: Kongshavn 8, 3970 Langesund

Gå til Langesund Havneterminal

Down Town kjøpesenter

Down Town Kjøpesenter ligger langs elven sør for Porsgrunn sentrum. Kjøpesenteret åpnet første gang i 1988.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Citycon AS

Adresse: Kulltangveien 70, 3921 Porsgrunn

Gå til Down Town kjøpesenter

Notodden bok og blueshus

Bygget rommer kulturskole, bibliotek, kino, lydstudio, bluesmuseum, livescene, kafé og administrasjon

Status: Ferdigstilt

Kunde: Notodden kommune

Adresse: Storgata 1, 3674 Notodden

Gå til Notodden bok og blueshus

Kalksteinslager i Brevik

Da Norcem skulle etablere et nytt kalksteinlager ble Tor Entreprenør valgt som utførende entreprenør.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Norcem AS

Adresse: Ørviktangen, 3950 Brevik

Gå til Kalksteinslager i Brevik

Herkulesbrua

Herkulesbrua i Skien ble overlevert sensommeren 2010.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Sektor Eiendomsutvikling AS

Adresse: Birgittes gate , 3730 Skien

Gå til Herkulesbrua

Herkules Handelspark

Herkules Handelspark ligger i Skien og har vokst seg til å bli et av de største kjøpesentrene i vår region, med sine 111 butikker og 50 000 m² utleie areal.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Sektor Eiendomsutvikling AS

Adresse: Ulefossveien 32 , 3730 Skien

Gå til Herkules Handelspark

Farris Dam

Farris Dam ligger nederst i Siljanvassdraget og fungerer som reguleringsmagasin for Fritzøe kraftverk.

Status:

Kunde: Fritzøe Skoger

Adresse: Vassvikveien 2, 3268 Larvik

Gå til Farris Dam

Betanien Hospital

I 2011 startet Tor Entreprenør AS rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og etablering av nybygg.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Betanien Hospital

Adresse: Bjørnstjerne Bjørnsons gate 6, 3722 Skien

Gå til Betanien Hospital

Porsche Center

Et topp moderne bilanlegg for bilmerkene Porsche og Volvo.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Vallermyrvegen 36 AS

Adresse: Vallermyrvegen 36, 3917 Porsgrunn

Gå til Porsche Center

Østre Porsgrunn Kirke

Østre Porsgrunn kirke brant ned til grunnen i 2011. Den gamle kirken er erstattet av en ny og moderne kirke

Status: Ferdigstilt

Kunde: Porsgrunn kirkelige fellesråd

Adresse: Kirkebakken 26, 3921 Porsgrunn

Gå til Østre Porsgrunn Kirke

Skagerak Energi

Bygget ligger i Porsgrunn sentrum, Floodeløkka. Bygget bestå av 4 bygg som bindes sammen med glassgårder.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Floodeløkka 1 KS/ Pareto Business Management AS

Adresse: Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn

Gå til Skagerak Energi

Hovedkontor Lundhs

Lundhs nye hovedkontor ligger ved sjøen på Torstrand i Larvik. Bygget består av 3 etasjer og full parkeringskjeller.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Lundhs AS

Adresse: Kanalgata 59, 3263 Larvik

Gå til Hovedkontor Lundhs

Bølgen kulturhus

2009 ferdigstilte vi Bølgen kulturhus i Larvik. Bygget er plassert med panoramautsikt til Larviksfjorden.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Larvik kommune

Adresse: Feyers gate 7, 3255 Larvik

Gå til Bølgen kulturhus

Bohus Down Town

Forretningsbygg som inngår som et av flere bygg ved kjøpesenteret Down Town.

Status: Ferdigstilt

Kunde: Citycon AS

Adresse: Kulltangvegen 53, 3921 Porsgrunn

Gå til Bohus Down Town

Godkjenninger

Lokal sponsor

Tor Entreprenør har over flere år gitt meg muligheten til å kjempe mot verdens beste skiløpere og være et forbilde for de unge lovende. I tillegg til å støtte meg på veien, støtter de den lokale ungdomsidretten i stor grad.

Mikael Gunnulfsen