Title Image

Skien kommune – Lokaler Stevneplassen, Skien

For Skien kommune bygger vi nye lokaler for MATS som er et dagtilbud for mennesker psykisk utviklingshemming. Lokalene skal også brukes av BES, som står for Bistand Etter Skoletid, og Voksenopplæringen. Bygget er definert som helse-/omsorgsinstitusjon.