Title Image

Kverndalen Bo- og dagsenter

Nytt Bo- og dagsenter (sykehjem 14.300 m²)