Title Image

Farris Dam

Farris Dam ligger nederst i Siljanvassdraget og fungerer som reguleringsmagasin for Fritzøe kraftverk.